Dawnsio Gwerin Llanymddyfri     llandoveryfolkdancing.co.uk

Dod o Hyd i Ni


Map of Llandovery


Dolau Bran Hall

Ystafell fach yw hon ac yma fyddwn ni’n cwrdd fel arfer. Mae’r neuadd ynghlwm wrth yr unig dy ar y safle. Fel arfer mae modd parcio’n weddol agos.

Castle Hotel

Gwesty mawr a phrysur yng nghanol Llanymddyfri yw hwn sydd 'i gefn at y prif faes parcio.

Rhys Pritchard Memorial Hall

Neuadd liw samwn ar yr A40 heb fod ymhell o ganol Llanymddyfri. Mae ar ochr ddeheuol Heol Aberhonddu gyferbyn siop sglodion y Trawler.


Map of Llanwrda